Tin Tức

SỰ KIỆN ĐUA TOP OPEN MÁY CHỦ THỐNG TRỊ

Để khuấy động phong trào chào mừng ngày ra mắt máy chủ "THỐNG TRỊ"

BQT quyết định chuỗi SỰ KIỆN ĐUA TOP OPEN MÁY CHỦ THỐNG TRỊ

1-ĐUA TOP RESET 

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 23/9/2021 đến 22:00 ngày 25/09/2021

- Tính theo BXH wed (Đi Sự Kiện BC vẫn tính như bth)

TOP 1: 200.000 Wcoin

TOP 2: 150.000 Wcoin

TOP 3: 100.000 Wcoin

- Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải

1-ĐUA TOP CLASS

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 23/09/2021 đến 22:00 ngày 27/09/2021

- Tính theo BXH wed (Đi Sự Kiện BC vẫn tính như bth)

TOP 1 Các Class Nhận 300k wc

- Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải

2-ĐUA TOP MASTER

(Từ 13h00 ngày 23/09/2021 đến 22h00 ngày 29/09/2021)

Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH (mở 200 điểm master, kinh nghiệm master thấp để anh em đua top)

Top 1 các class nhận 1 vk cấp 6 1 op tự chọn

- Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải

3 : KHẮC TINH BOSS (PCPOINT) 10 Ngày

Thời gian : Từ 23/09 Đến 22h 02/10/2021

Khi tiêu diệt các loại Boss sẽ nhận được điểm PCPoints

Top 1 : 1vk cấp 7 1 op tự chọn

Top 2 : 1 vk cấp 6 1 op tự chọn 

Top 3 : 200.000 Gcoin

Lưu ý: Tính theo bảng xếp hạng PCPOINT - Mỗi IP chỉ 1 tài khoản nhận thưởng

4-ĐUA TOP BANG HỘI (tính top tiêu phí tổng bang hội )

(Từ 13h ngày 23/09/2021 đến 22h ngày 02/10/2021)

-Top1 -1.5 triệu Wcoin và 150 cặp BS

-Top2 -1triệu Wcoin và 100 cặp BS

phần thưởng đc trao cho chủ Guld

-giới hạn thành viên max 80

-Và khi có tranh chấp quyết định adm là cuối cùng

-cảm ơn ae

- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

 

BQT MU THIÊN SỨ xin thông báo