Tin Tức

SỰ KIỆN ĐUA TOP ALPHATEST MÁY CHỦ THỐNG TRỊ

 

Để khuấy động phong trào chào mừng ngày ra mắt máy chủ "THỐNG TRỊ "

BQT quyết định chuỗi sự kiện Alpha Test:

Sự kiện:

  • ĐUA TOP RESET

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 21/9/2021 đến 22:00 ngày 22/09/2021

- Người có số lần reset cao nhất trong BXH Reset sẽ nhận thưởng

  1. TOP 1:   200.000 Wcoin
  2. TOP 2:   150.000 Wcoin
  3. TOP 3+4+5: 100.000 Wcoin

Trong thời gian ĐUA TOP ALPHA TEST - Không giới hạn lần RESET - RESET sẽ không lên Point - Không có /AUTORESETVIP

 

  • TRUYỀN NHÂN GOLBIN

- Thời gian: Từ 13:00 ngày 21/9/2021 đến 22:00 ngày 22/09/2021

- Người ép được set đồ 15 đầu tiên Server sẽ nhận được

  1. TOP 1: 500.000 VNĐ Vào mốc nạp
  2. TOP 2: 300.000 VNĐ Vào mốc nạp
  3. TOP 3: 200.000 VNĐ Vào mốc nạp

Yêu cầu tối thiếu 6 lên 15 - 1 dòng exl, (Set đồ pải đồng bộ)

AE Up Thành Công Pm Page Và Chụp Hình Lại Set Đồ

BQT MU Thiên Sứ xin thông báo