Tin Tức

SÉT ĐỒ VÀ VK CÁC CLASS TRONG MU THIÊN SỨ

Chào các bạn!

Sau đây là thông tin phân bố cấp bậc của các Set đồ giáp trụ cũng như vũ khí, giúp các bạn hiểu rõ hơn để đăng ký nhận thưởng sự kiện, cũng như dễ dàng cộng hưởng đồ.
 

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy

Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương 
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật 
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 6: set Triệu Hồn 
Cấp 7: set Ma Vương 
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)

Socket: Set Quỷ Vương

 

 

Chiến Binh

Cấp 1: set Da, ĐồngCấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long , set Hắc Điểu
Cấp 6: set Phượng Hoàng
Cấp 7: set Thần Long
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)

Socket: Set Titan , Hoàng Long

 

 

Tiên Nữ

Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Giai Nhân
Cấp 7: set Thánh Nữ
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)

Socket: Set Thiên Vũ , Anh Vũ

 

 

Đấu Sĩ

Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Hỏa Thần 
Cấp 7: set Cuồng Phong
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)

Socket: Set Hủy Diệt , Bóng Ma

 

 

Chúa Tể

Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Hoàng Kim
Cấp 7: set Chí Tôn
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)

Socket: Set Đế Vương

 

 

Thuật Sĩ 

 

Cấp 3: set Thuật Sĩ
Cấp 4: set Hỏa Thiên
Cấp 6: set Ma Pháp
Cấp 7: set Phục Ma
Cấp 8: set Bão Điện (380 Level)

Socket:  Set Chiêm Tinh, Nữ Vương

 

 

Thiết Binh

 

Cấp 4: set Địa LongCấp 6: set Bạch Hổ
Cấp 7: set Quyền Lực
Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)

Socket: Set Huyết Long

 

 

 

Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy

Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ 
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
VIP: Gậy Hỏa Long

Socket : Gậy Quỷ Vương

 

 

Chiến Binh

Cấp 2: Hỏa Đao, Khoái Đao
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao
Cấp 6: Cuồng Phong Đao,
Cấp 7: Ỷ Thiên Đao
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
VIP: Thiên Tử kiếm

Socket : Hỏa Long Kiếm , Bích Ngọc Kiếm

 

 

Tiên Nữ

Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
VIP: Nỏ Hỏa Long

Socket : Cung Thiên Vũ

 

 

Đấu Sĩ

Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)

Socket : Bá Vương Kiếm , Gậy Giác Đấu

Chúa Tể

Cấp 2: Trượng Chiến
Cấp 3: Trượng Thép
Cấp 4: Trượng Bóng Tối
Cấp 5: Trượng Kim Cương 
Cấp 6: Trượng Tối Cao
Cấp 7: Trượng Đại Vương, Quyền Trượng Băng Giá 
Cấp 8: Trượng Thái Dương (380 Level)
VIP: Trượng Thiên Tử

Socket :Lôi Phong Trượng

 

 

Thuật Sĩ

Cấp 2: Gậy Phép Thuật
Cấp 3: Gậy Gió
Cấp 4: Gậy Triệu Hồi
Cấp 5: Gậy Ánh Bạc
Cấp 6: Khuyễn Xích Quỷ

Cấp 7: Gậy Hồng Ngọc
Cấp 8: Khuyễn Bão Điện (380 Level)
VIP: Gậy Thiên Nữ 

Socket : Gậy Chiêm Tinh ,Nữ Vương

Thiết Binh

Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nắm Đấm Địa Long
Cấp 6: Nắm Đấm Bạch Hổ
Cấp 7: Nắm Đấm Quyền Lực
Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket : Vuốt Huyết Long