Hướng dẫn

Hướng Dẫn Cách Tạo /Setpass Tự Động Party Trong Game

Hướng Dẫn Cách Tạo /Setpass Tự Động Party Trong Game

 

Đầu tiên là chủ Party Treo máy mà ko cần Party người khác vẫn có thể tự vào nhóm

 

Các bạn gõ lệnh /setpass 1234 ( 1234,12345,... là mật khẩu bạn đặt ) Yêu cầu đặt pass bằng số

 

Khi các bạn gõ lệnh /setpass 1234 sẽ hiện lên trên màn hình góc bên trái game

 

Tạo mật khẩu Party thành công , nếu không hiện là chưa tạo được

 

Những ai muốn vào nhóm

 

Chát mật cho chủ Party ( Nhắn tin tiêng ) : 1234 ( viết liền 1234 không thêm : ) Sẽ tự động vào Party

 

Lưu ý : Cấp độ của bạn và chủ Party phải tương đồng nhau , chênh lệch quá sẽ hiện // Tự rời nhóm bên góc trái màn hình và không vào nhóm được

BQT :MU THIÊN SỨ THÔNG BÁO