Xem thêm

Hướng Dẫn Sự Kiện Loạn Chiến - Great Battle

Cập nhật lúc 11-06 12:44 Hướng Dẫn Sự Kiện Loạn Chiến - Great Battle Thời gian: 2021-06-04 01:26:48 Khi có thông báo sự kiện thì các bạn ...

 

 

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.